• pitna-voda
  • odpadni-voda
  • rozbory-vody
  • montazni-prace
  • obnovitelne-zdroje
  • inzenyrska-cinnost

kvalitní služby – solidární cena vody - ochrana životního prostředí – smíšený model provozování – zodpovědné hospodaření s majetkem

Aktuality

Rozšíření ČOV o deemulgační stanici

Předmětem podpory je rozšíření stávající ČOV Havlíčkův Brod o deemulgační stanici v kraji Vysočina. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s nebezpečnými odpady a navýšení kapacity jejich zpracování o 10 080 t/rok. Více informací zde ..., leták likvidace nebezpečných kapalných odpadů zde ...